55*2.5

خانه » فروشگاه » 55*2.5
  • کاهش خارش و درد اسکار ها
  • بهبود زخم های سوختگی در افراد مستعد تشکیل اسکار برآمده
  • درمان اسکارهایی با سنین متفاوت از زمان تشکیل آنها ودر جاهای متفاوت بدن
  • درمان اسکارهای هایپرتروفیک، کلوئید و همچنین اسکار سوختگی های عمیق