30*2.5

خانه » فروشگاه » 30*2.5
  • درمان اسکارهایی با سنین متفاوت از زمان تشکیل آنها ودر جاهای متفاوت بدن
  • درمان اسکارهای هایپرتروفیک، کلوئید و همچنین اسکار سوختگی های عمیق
  • قابل استفاده بر روی برشهای بسته شده جراحی به منظور کاهش و جلوگیری از ایجاد اسکار