پیگاویوا

خانه » فروشگاه » پیگاویوا
  • مناسب انواع مو
  • مرطوب کننده موهای آسیب دیده
  • جلوگیری از خشکی و وزشدن موها
  • پیشگیری از نازک شدنمو و افزایش ضخامت آن
  • درمان و شستشوی موهایی که در معرض ریزش قرار دارند
  • ترمیم کننده قوی و بهبود شانه پذیری موها
  • جلوگیری از ریزش و سفیدی زودهنگام موها
  • درمانی قدرتمند برای موهای آسیب دیده است
  • تغذیه کننده ساقه مو و جلوگیری از ایجاد خشکی در آن