شوینده

  • پاک کننده عمقی پوست از مواد آرایشی و آلودگی ها
  • تنظیم ترشح چربی پوست و کاهش منافذ باز پوست
  • پیشگیری از ایجاد جوش
  • شاداب کننده و طراوت بخش پوست
  • ایجاد حس نرمی و لطافت در پوست
  • مناسب پوست چرب و مختلط و نرمال