ضد آفتاب بیکن

  • مناسب پوست خشک
  • دارای اثر ضدچروک قوی
  • آبرسان ۲۴ ساعته (۴% هیالورونیک اسید)
  • ممانعت از جذب آلودگی ( آنتی اکسیدان بسیار قوی) و شادابی پوست
  • ۱۲ ساعت کاور بدون تغییر رنگ
  • دارای اثر ضدچروک قوی
  • آبرسان ۲۴ ساعته (۴% هیالورونیک اسید)
  • ممانعت از جذب آلودگی ( آنتی اکسیدان بسیار قوی) و شادابی پوست
  • ۱۲ ساعت کاور بدون تغییر رنگ