پیگاویوا

خانه » فروشگاه » پیگاویوا
  • مناسب انواع مو
  • مرطوب کننده موهای آسیب دیده
  • جلوگیری از خشکی و وزشدن موها
  • پیشگیری از نازک شدنمو و افزایش ضخامت آن
  • درمان و شستشوی موهایی که در معرض ریزش قرار دارند