برچسب های محصولات "کمر درد"

کمر درد

نمایش دادن همه 6 نتیجه

کیسه آب گرم راه راه فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم راه راه فشی کیسه آب گرم راه راه فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در آنها در … ادامه مطالعه کیسه آب گرم راه راه فشی – Hot Water Bottle

کیسه آب گرم روکش دار فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم روکش دار فشی کیسه آب گرم روکش دار فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در آنها در … ادامه مطالعه کیسه آب گرم روکش دار فشی – Hot Water Bottle

کیسه آب گرم روکش دار قلبی فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم روکش دار قلبی فشی کیسه آب گرم روکش دار قلبی فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در … ادامه مطالعه کیسه آب گرم روکش دار قلبی فشی – Hot Water Bottle

کیسه آب گرم فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم فشی کیسه آب گرم فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در آنها در حداقل ممکن است در … ادامه مطالعه کیسه آب گرم فشی – Hot Water Bottle

کیسه آب گرم قلبی بدون روکش فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم قلبی بدون روکش فشی کیسه آب گرم قلبی بدون روکش فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در … ادامه مطالعه کیسه آب گرم قلبی بدون روکش فشی – Hot Water Bottle

کیسه آب گرم مخصوص کمردرد فشی – Hot Water Bottle

(0)

کیسه آب گرم مخصوص کمردرد فشی کیسه آب گرم مخصوص کمردرد فشی Hot Water Bottle ویژگی ها: دهانه آنها به صورتی کاملا منحصر به فرد طراحی گردیده است به طوری که در مقابل هر گونه نشتی آب گرم مقاوم است. به علاوه مانند کیسه های آب گرم دیگر (واشر) ندارند لذا اتلاف گرمایی در آنها … ادامه مطالعه کیسه آب گرم مخصوص کمردرد فشی – Hot Water Bottle